logo szkoyjpg


STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie