DOKUMENTY SZKOLNE

Sprawozdania finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej w Gałdowie
znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Iławie (jednostka obsługująca):