KADRA PEDAGOGICZNA


nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot/ prowadzone zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

Bobko Rita

wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne

wychowawca kl. 0

Dziczek Jerzy

religia

Jabłońska Marzena

wychowanie przedszkolne, plastyka

wychowawca oddziału przedszkolnego

Kępczyńska Barbara

język niemiecki

Kubska Mariola

matematyka, technika, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne

Kurowska Iwona

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie

Lewandowska Anna

Dyrektor Szkoły, edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. II

Lubieniecka Justyna

biologia, chemia, przyroda, zajęcia rewalidacyjne

wychowawca kl. V

Maciołek Sławomir

fizyka

Olszlegier Grzegorz

geografia

Paczkowska Karolina

bibliotekarz, edukacja informatyczna, informatyka, świetlica szkolna, zajęcia kształtujące kreatywność

wychowawca kl. VI

Przeworska Beata

język polski

wychowawca kl. VII

Szumiło – Sombecka Iwona

edukacja wczesnoszkolna, historia, wczesne wspomaganie rozwoju

wychowawca kl. III

Walasek – Zawadzka Aleksandra

doradztwo zawodowe

Włodarski Marcin

edukacja wczesnoszkolna, historia, świetlica szkolna, wiedza o społeczeństwie, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia techniczne

wychowawca kl. IV

Zakrzewska Katarzyna

język angielski

wychowawca kl. VIII

Zakrzewski Grzegorz

edukacja dla bezpieczeństwa

Zalewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowanie przedszkolne

wychowawca kl. I