STOŁÓWKA SZKOLNA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Koszt zupy za miesiąc styczeń 2020 wynosi 10,80 zł

WPŁATY należy dokonywać do dnia 5-01-2020 r.

UWAGA! w miesiącu listopadzie można odliczyć nieobecności dzieci w grudniu. Należy pamiętać, że w tytule opisu trzeba napisać ile dni dziecko było nieobecne.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Koszt zupy za miesiąc grudzień 2019 wynosi 18,00 zł

WPŁATY należy dokonywać do dnia 5-12-2019 r.

UWAGA! w miesiącu listopadzie można odliczyć nieobecności dzieci w listopadzie. Należy pamiętać, że w tytule opisu trzeba napisać ile dni dziecko było nieobecne.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Koszt zupy za miesiąc listopad 2019 wynosi 22,80 zł

WPŁATY należy dokonywać do dnia 5-11-2019 r.

UWAGA! w miesiącu listopadzie można odliczyć nieobecności dzieci  w październiku. Należy pamiętać, że w tytule opisu trzeba napisać ile dni dziecko było nieobecne.


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Koszt zupy za miesiąc październik 2019 wynosi 26,40 zł

WPŁATY należy dokonać do dnia 5-10-2019 r.

UWAGA! w miesiącu październiku można odliczyć nieobecności dzieci we wrześniu. Należy pamiętać, że w tytule opisu trzeba napisać ile dni dziecko było nieobecne.


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Koszt zupy za miesiąc wrzesień 2019 wynosi 24,00 zł.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto szkoły, które było w ubiegłym roku Państwu udostępniane.

Pozostałe miesiące, zostaną wyszczególnione w tym tygodniu na stronie szkoły.
Rodzice i Opiekunowie, którzy będą korzystali z finansowania zupek z OPS prosimy o dostarczenie kopii decyzji z właściwego OPS do sekretariatu szkoły, ponieważ dopiero od dnia dostarczenia decyzji dziecko będzie mogło korzystać z dożywiania.
W dniu jutrzejszym otrzymacie Państwo od dzieci deklaracje korzystania z posiłków na stołówce szkolnej, proszę o dostarczenie wypełnionych deklaracji do szkoły do dnia 4-09-2019 r., tj. środa.


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Opłaty za dożywianie dzieci płatne są do 5-go każdego dnia miesiąca, czyli za wrzesień wpłacamy do 10-go września za dożywianie. Proszę nie zaokrąglać kwot należności za wyżywienie. WPŁACAMY zawsze taką kwotę jaka jest za dany miesiąc, odliczamy od kwoty za dany miesiąc nieobecności.
  1. Oplata dokonywana jest na konto szkoły (druk wpłaty poniżej) : Bank Spółdzielczy 0/Iława 27 8831 0002 2001 0100 0404 0001
  2. Osobą wpłacającą jest każdorazowo dziecko ( podajemy imię i nazwisko dziecka, miejscowość i nr domu)
  3. Jeśli dziecko jest nie obecne należy w miesiącu przyszłym opłacić mniejszą kwotę (wymnożyć np. dziecka nie było we wrześniu 4 dni; należy w październiku podczas wpłacania odjąć od kwoty za cały miesiąc 8,80 (4 * 1,20 zł (koszt jednego posiłku) = 8,80 zł). Wysokość wpłaty za październik 22,00 zł - 8,80 zł= 13,20 zł; tytuł operacji będzie brzmiał : Nieob. 4 dni = 13,20 zł. za październik dziecko wpłaca kwotę 13,20 zł.
  4. Każdorazowo należy oznaczyć w tytule operacji miesiąc oraz rok za jaki miesiąc dokonywana jest opłata np. wpłata za zupy 09/2017 oraz czy dziecko uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego (OP) czy do Szkoły Podstawowej (SP).
Jeśli treść lub kwota wpłat będzie odbiegała od ww. informacji wpłata nie będzie akceptowana, co wiążę się z brakiem wpłaty i brakiem umożliwienia dziecku korzystania z posiłku przez szkolę. PROSZĘ o przeczytanie dokładnie informacji , która jest podana powyżej a jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści lub kwoty przelewu prosimy o kontakt z sekretariatem osobiście, telefonicznie lub poprzez zapytanie kierowane do szkoły za pomocą fb.