UWAGA!


Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy związany z obchodami jubileuszu 70 - lecia szkoły. Plik jest w formacie pdf. Należy go pobrać ze strony szkoły, wydrukować, wypełnić, następnie wykonać skan zgłoszenia oraz dowodu wpłaty (dotyczy uczestników balu) i wysłać na adres e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@sspgaldowo.pl


Dziękujemy bardzo

Organizatorzy