Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Zapraszam do zapoznania się z wykazem podręczników obowiązkowych, z których będziemy korzystać w Naszej Szkole w roku szkolnym 2017/2018 .


Podręczniki do klas I - VIII  są  BEZPŁATNE.Więcej informacji na temat ćwiczeń uzyskacie Państwo na początku roku szkolnego.


Wykaz podręczników znajdujący się w poniższym pliku jest w celu poinformowania Państwa z jakich podręczników Państwa dzieci będą nabywać wiedzę w Naszej Szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
mgr Anna Lewandowska

Podręczniki do RELIGII : Wydawnictwo WAM; klasa I "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"; klasa II "Kochamy Pana Jezusa"; klasa III "Przyjmujemy Pana Jezusa"; klasa IV "Zaproszeni przez Boga";klasa V "Obdarowani przez Boga"; klasa VI "Przemienieni przez Boga"; klasa VII "Szukam Was", klasa VIII "Jestem z wami" - PODRĘCZNIKI ZAKUPUJĄ RODZICE I OPIEKUNOWIE uczniów.

Podręczniki i ćwiczenia do Wychowania do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" wyd. Rubikon dla wszystkich klas zakupują rodzice i opiekunowie uczniów.