Szanowny Rodzicu czwartoklasisty!

Mając na uwadze troskę o dzieci, ich postępy w nauce i właściwy rozwój, zwracam się do Państwa z apelem o zaangażowanie się we współpracę w ramach realizacji zadań edukacyjno - wychowawczych, zmierzających do podnoszenia efektywności kształcenia w naszej szkole.

Uczące się dziecko przyjmuje na siebie obowiązki, podlega rygorom, ma mniej czasu na zabawę i rozrywki.

Jednym z jego obowiązków jest nauka w domu, odrabianie prac domowych i przygotowanie do zajęć. Praca ta powinna być sprzężona z jego wypoczynkiem. Niewłaściwy rytm pracy i wypoczynku ucznia powoduje osłabienie jego organizmu, bóle głowy, nerwowość, szybkie męczenie się i zmniejszenie odporności na choroby.

Wy, jako rozsądni rodzice wiecie, że nie wolno wymagać od dziecka pracy ponad jego siły i możliwości, ale także wiecie, że właściwa motywacja, konsekwencja Waszych oddziaływań może przyczynić się do jego sukcesów, a przez to do prawidłowego rozwoju i powodzenia w życiu dorosłym.

O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują nie tylko sami nauczyciele, ale również uczniowie i rodzice. Każdy jest tak samo ważny. Rola rodziców w tych procesach jest nieoceniona. Bez Waszej aktywności edukacja dziecka nie będzie udana.

Właściwa organizacja ucznia klasy IV:

1.Miejsce pracy – powinno być spokojne, ciche i dobrze oświetlone, wolnego od hałasu (komputer, telewizja, radio, młodsze rodzeństwo, goście) i od dymu nikotynowego. Dziecko powinno mieć stałe miejsce do odrabiania lekcji, biurko i półkę na książki, a przybory powinno trzymać w jednym miejscu.

2.Organizacja pracy – wdrażaj dziecko do kontrolowania czasu i kalendarza, w którym będzie zapisywać zadane prace domowe i inne informacje – np. o sprawdzianach. Codziennie sporządzaj listy spraw do załatwienia i pozwól dziecku wykreślać każde wykonane zadanie.

3.Organizacja czasu – wyznacz określony czas na odrabianie lekcji. Może to być po obiedzie, spacerze czy o konkretnej godzinie, ważne jest tylko to, aby dziecko po powrocie ze szkoły miało chwilę odpoczynku. Nie możesz też dopuścić, by odrabiało pracę domową w nocy lub późnym wieczorem. Pamiętaj, że czwartoklasista powinien chodzić spać około godziny 20.00 – 21.00.

4.Zajęcia dodatkowe – dziecko może mieć zajęcia dodatkowe, ale takie, które sprawiają mu przyjemność i odbywają się niezbyt często – pamiętaj, że czwartoklasista jest wciąż dzieckiem i musi mieć czas także na zabawę. Pozwól mu na wybór zajęć dodatkowych, przecież to ono będzie na nie chodziło.

5. Odżywianie – zadbaj o to, aby dziecko zjadło pierwsze śniadanie, drugie zapakuj mu do plecaka. Dietetycy podkreślają, że pierwsze śniadanie to podstawowy posiłek, który ma za zadanie dostarczyć dużą dawkę energii na starcie i jest prawdziwym „paliwem” dla mózgu.

Rozmowa:

1. Gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, potrzebuje więcej czasu na rozmawianie o tym, co się wydarzyło w szkole. Nie wystarczy zdawkowe co tam było w szkole?, dobrze?

2. Dziecko powinno wiedzieć, jak być bezpiecznym na drodze i znać konsekwencje nieprzestrzegania przepisów drogowych.

3. Należy rozmawiać z dzieckiem o szacunku do nauczyciela, kolegów i dbaniu o swoje rzeczy.

4.Nie należy zbyt często mówić o prawach, a zbyt mało o obowiązkach.

5. Sprawdzaj informacje, które przekazuje Ci dziecko. Nie dlatego, że z góry zakładamy, że dziecko kłamie, bo jeśli nawet tak jest, to w tym wieku ma powód. Należy znaleźć przyczynę. Czasami rodzice bezkrytycznie przyjmują to, co powiedziało dziecko, nie biorąc pod uwagę tego, że dziecko może sytuacje odbierać subiektywnie. Dlatego tak ważny jest dialog, rozmowa z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem czyli rozmowa, która z obu stron ma przynieść korzyści.

6.Nigdy nie mów przy dziecku źle o nauczycielach, szkole, innych dzieciach i rodzicach.

7.Zaufaj nauczycielom, to kompetentni i wysoko wykwalifikowani specjaliści, z otwartym sercem dla dzieci.

Wymagania:

 

1.Nie strasz dziecko szkołą, zmianą wychowawcy i nauczycieli, powinno się ono cieszyć, że idzie do szkoły.

2. Interesuj się nauką dziecka i jego ocenami, sprawdzaj postępy w różnych dziedzinach.

3.Chwal dziecko za wysiłek, który wkłada w odrabianie lekcji, a nie za stopnie, które otrzymuje. Wysiłek bowiem zależy od niego, a oceny nie.

4.Jeśli dziecko ma z czymś problem, nie krzycz na nie, lecz szukaj rozwiązania. Zawsze możesz porozmawiać z nauczycielem, pedagogiem, jak można ten problem rozwiązać.

5. Jeśli dziecko zachowa się zgodnie z oczekiwaniami, pochwal je. Jeżeli postąpi wbrew nim, stanowczo wyjaśnij dlaczego jego zachowanie jest niewłaściwe.

6.Stawiaj dziecku cele, które może osiągnąć i ucz je tego samego.

7. Pozwól dziecku na odrabianie lekcji w kolejności od tych przedmiotów, które lubi. Proponuj, aby wykonywało zadania trudniejsze, a potem pozostałe.

8. Ustal także, że odrabia lekcje tego samego dnia kiedy zostały zadane.

9. Od początku roku ustalaj z dzieckiem, aby zapisywało, co ma zadane – pisemnie i ustnie.

10.Nieobecność na lekcjach, np. z powodu choroby, nie może być powodem nieprzygotowania. Dopilnuj, aby dziecko dowiedziało się od koleżanki lub kolegi jaki temat był realizowany i przygotowało się na powrót do szkoły.

11. Przyzwyczajaj dziecko do dbałości o schludny wygląd zewnętrzny i właściwe odżywianie.

12.Znajdź dla dziecka trochę czasu każdego dnia na wspólny spacer, na czytanie książki, na rozmowę o jego radościach i smutkach.

13. Kontroluj korzystanie z telewizji, komputera i internetu.

14. Wdrażaj dziecko do stałego Twojego udziału w pracach domowych. Kontroluj ich nie tylko ich wykonanie ale również ich poprawność i staranność. Nie rób zadania za dziecko – tylko z dzieckiem.

15. Przypilnuj, aby Twoje dziecko spakowało plecak wieczorem przed pójściem spać zgodnie z planem lekcji – w razie potrzeby, dyskretnie skontroluj osobiście.

16. Umożliwiaj mu zabawy z rówieśnikami, dużo ruchu, szczególnie na świeżym powietrzu, uprawianie sportu.

17.Rozwiązuj ze swoim dzieckiem łamigłówki, rebusy, krzyżówki, ucz je rymowanek i wierszyków.

18. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą. Powiadom go o szczególnych zaleceniach wobec swojego dziecka np. zalecenia lekarza, psychologa itp.

19. Zostaw dziecku trochę czasu na swobodny wypoczynek, nieprzewidziane planem zajęcia i zdarzenia.

20.Pokazuj dziecku świat, dostarczaj różnorodnych przyjemnych bodźców.

21. Dbaj o zdrowie dziecka.

22.A przede wszystkim KOCHAJ SWOJE DZIECKO !!! I pamiętaj, że czas spędzony z dzieckiem nigdy nie jest czasem straconym!!!

Bez Twojej pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, Twoje dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Zacznie mu się wydawać, że nauka zajmuje mu cały dzień i traci możliwość zabawy. Ignorując naukę będzie nawarstwiał zaległości i coraz bardziej zniechęcał się do obowiązku szkolnego. Zadziała mechanizm „błędnego koła”. Mając zaległości, będzie otrzymywał negatywne oceny, a to spowoduje niezadowolenie rodziców i krytykę metod szkolnych.

Dziecko przekonane tym, że szkoła jest niesprawiedliwa, tym bardziej przestanie się uczyć.

Aby temu zapobiegać, proszę skorzystaj z przedstawionych propozycji i włącz je do codziennego repertuaru zajęć w domu.

Z poważaniem

Iwona Kurowska pedagog szkolny