Zamówienia publiczne
oferta rynny.pdf

FORMULARZ OFERTOWY


Wykonawca:

……………………………………………….

Adres:

.........................................................................

Tel/Fax:

.........................................................................

NIP:

……………………………………………….

Dla Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie, Gałdowo 24, 14-241 Ząbrowo

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wymiana rynien, fartuchów, montażu nowego pasa podrynnowego oraz malowanie obróbki blacharskiej gzymsu na budynku Szkoły Podstawowej w Gałdowie.


Wartość usługi:

(Miejscowość, data) ( podpis i pieczątka Wykonawcy )